9.D

2022/2023

Vítejte na stránkách třídy 9.D


Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kašpárková

Email: kasparkovak@donovalskazs.cz

Kabinet: 1. patro vpravo od schodů

Třída 9.D se nachází v prvním patře (vpravo od schodiště)